Copyright © 2009. Spatial Desisions | Trang chủ | liên hệ
Đăng nhập | FTP
Chào Mừng Các Bạn Tới Spatial Decisions

Spatial Decisions là công ty hoạt động trong lĩnh vực Quy Hoạch, Kiến Trúc, Ứng Dụng, và Giải Pháp Thông Tin, với thế mạnh chuyên môn trong lĩnh vực quy hoạch Hệ Thống Đô Thị, Vùng và Môi Trường. Chúng tôi mang đến các giải pháp và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ ứng dụng Hệ Thống Thông Tin Địa Lý (GIS) và các công nghệ liên quan như: Xử lý ảnh, Giải pháp cơ sở dữ liệu liên kết, Giải pháp Internet, Đào tạo GIS, Ứng dụng phần mềm tùy biên để tích hợp những công nghệ này.
Trung Tâm Đào ToSpatial Decisions

Tổ chức các chương trình đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ thuật,  thông qua cơ chế sáng tạo phù hợp với chuyên môn công việc, tận dụng vị thế khu vực Châu Á để tạo ra giá trị đột phá về chuyên môn và trí tuệ cho Việt nam.
Chi tiết


Tin Tức & Sự Kiện